akút

Text hesla

akút [lat.] — druh prízvuku (intonácie), ktorý možno hodnotiť ako razený a stúpavý. Vyskytuje sa v gréčtine, litovčine a i. Akútový prízvuk a intonácia sa označujú znamienkom ’ (apostrof).

Zverejnené v auguste 1999.

Akút [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akut