akustoelektronika

Text hesla

akustoelektronika [gr.] — odvetvie elektroniky zaoberajúce sa využívaním ultrazvukových zariadení na transformáciu elektromagnetických signálov rádiových frekvencií na ultrazvukové, resp. hyperzvukové vlny a naopak. Využívajú sa pritom vlastnosti ultrazvukových vĺn, napr. ich malá rýchlosť šírenia v prostredí v porovnaní s rýchlosťou svetla (oneskorovacie linky), zvláštnosti ich vzájomného pôsobenia s prostredím (nelineárne javy), ako aj ich malá absorpcia. Akustoelektronické zariadenia umožňujú spomalenie šírenia signálov, predĺženie ich trvania, fázové posunutie, zmenu frekvencie, zmeny amplitúdy (zosilnenie, moduláciu), kódovanie signálov, ale aj ďalšie zložitejšie operácie. Takéto operácie sú často nevyhnutné v rádiolokačnej technike, pri diaľkovom prenose signálov, v automatizovaných systémoch riadenia, v počítačoch a i. Využívajú sa pritom ultrazvukové až hyperzvukové vlny s frekvenciami približne 106 – 1011 Hz šíriace sa materiálom (objemové akustické vlny) alebo jeho povrchom (povrchové akustické vlny). Na transformáciu elektromagnetických vĺn na ultrazvukové vlny, ako aj na ich spätnú transformáciu sa využívajú magnetostrikčné alebo piezoelektrické meniče.

Z fyzikálneho hľadiska možno akustoelektronické zariadenia deliť na pasívne (spomaľovacie linky, filtre), aktívne (zosilňovače signálov) a nelineárne (modulátory, násobiče frekvencie).

Zverejnené v auguste 1999.

Akustoelektronika [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akustoelektronika