akustický tlak

Text hesla

akustický tlak — striedavý tlak superponovaný k okamžitému rovnovážnemu tlaku v plynoch a kvapalinách, v ktorých sa šíri zvuk. V prípade postupnej rovinnej vlny šíriacej sa v tekutine je amplitúda akustického tlaku daná vzťahom \(p_m = \rho · v_m · c\), kde \(\rho\) je hustota prostredia, \(v_m\) amplitúda akustickej rýchlosti a \(c\) rýchlosť vlnenia v prostredí.

Zverejnené v auguste 1999.

Akustický tlak [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akusticky-tlak