akustická rýchlosť

Text hesla

akustická rýchlosť — rýchlosť kmitania častíc prostredia (molekúl plynu) okolo rovnovážnych polôh vyvolaného zvukovou vlnou prechádzajúcou prostredím. Udáva sa v m/s. Akustická rýchlosť nie je totožná s rýchlosťou šírenia zvuku.

Zverejnené v auguste 1999.

Akustická rýchlosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akusticka-rychlost