akumulačné čerpadlo

Text hesla

akumulačné čerpadlo — odstredivé čerpadlo prečerpávacích vodných elektrární na prečerpávanie vody v čase nadbytku elektrickej energie z dolnej, vyrovnávacej nádrže do hornej, akumulačnej nádrže. Pri väčších dopravných výškach čerpadla sa vyžaduje väčší priemer obežného kolesa akumulačného čerpadla alebo väčší počet stupňov čerpadla. Ako elektromotor na pohon čerpadla slúži generátor, ktorý je s čerpadlom spojený rozpojiteľnou spojkou.

Zverejnené v auguste 1999.

Akumulačné čerpadlo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akumulacne-cerpadlo