akumulácia veku

Text hesla

akumulácia vekudemogr. nepresnosti pri zisťovaní a vyjadrovaní vekovej štruktúry obyvateľstva určitej populácie, ktoré sa prejavujú v koncentrácii početnosti obyvateľov v niektorých vekových kategóriách. Je to dôsledok určitých tendencií obyvateľov zaokrúhľovať svoj vek na počty rokov končiace sa 0 alebo 5. Tieto nepresnosti vo vekovej štruktúre sa vyjadrujú pomocou indexu vekovej akumulácie (koncentrácie) a eliminujú sa napr. náhradou reálnych početností kĺzavými priemermi. V novodobých sčítaniach sa tento problém nevyskytuje, vek obyvateľov sa stanovuje z údajov o dátume narodenia.

Zverejnené v auguste 1999.

Akumulácia veku [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akumulacia-veku