Akty Svetovej poštovej únie

Text hesla

Akty Svetovej poštovej únie — súborné vydanie ústavy a generálneho poriadku Svetovej poštovej únie (SPÚ), svetovej poštovej dohody a jej vykonávacieho poriadku, prípadne záverečné protokoly prijaté na kongrese SPÚ, ktoré upravujú jednotným spôsobom medzinárodnú poštovú službu.

Zverejnené v auguste 1999.

Akty Svetovej poštovej únie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akty-svetovej-postovej-unie