aktuariát

Text hesla

aktuariát [lat.] — finančná matematika, aplikácia matematickej štatistiky pri výpočte pravdepodobnosti v oblasti poistenia a finančných operácií. Vznikla na základe štúdia zákonitostí úmrtnosti. Skonštruovaním zodpovedajúcich finančných mechanizmov umožnil aktuariát určiť pravidlá aj pri technike kapitalizácie spájajúcej sa so začiatkom vývoja životného poistenia. Používaný pri všetkých finančných operáciách s rozhodnutím, ktoré je založené na výpočtoch pravdepodobnosti: pri kúpe a predaji na trhu cenných papierov s premenlivou hodnotou, pri rozhodovaní o použití hotovosti aj pri výbere investícií (na základe metódy aktualizácie výsledkov).

Zverejnené v auguste 1999.

Aktuariát [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktuariat