aktuálne členenie výpovede

Text hesla

aktuálne členenie výpovede — členenie výpovede (vety) na 2 časti. Veta zaradená do konkrétnej situácie sa člení na východisko (V), teda na časť nadväzujúcu na predchádzajúci známy text, a jadro (J), ktorým je aktuálna zložka výpovede. Objektívne, neutrálne poradie týchto zložiek: 1. východisko (V), 2. jadro (J), napr. Otec odišiel (V – J). Subjektívne poradie zložiek: 1. jadro (J), 2. východisko (V), napr. Odišiel otec (J – V). Poradie V – J harmonizuje s textom, poradie J – V zdôrazňuje J.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktuálne členenie výpovede [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktualne-clenenie-vypovede