aktuálna nekonečnosť

Text hesla

aktuálna nekonečnosťfiloz. neohraničenosť abstraktnej negácie každej účinnosti bytia a zároveň abstraktné potvrdenie jeho celostnosti a zakončenosti. V aktuálnej nekonečnosti vyjadrujúcej všeobecnosť a celostnosť určitej kvality je zároveň obsiahnutá negácia jej kvantitatívnej ohraničenosti. Aktuálna nekonečnosť ako jeden aspekt protirečivého charakteru kvantitatívnej nekonečnosti je úzko spätá s potenciálnou nekonečnosťou a umožňuje zaviesť do matematiky kategóriu nekonečno ako jeden zo základných momentov celkovej súvislosti sveta.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktuálna nekonečnosť [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktualna-nekonecnost