aktualita

Text hesla

aktualita [lat.] — aktuálna udalosť i správa o nej v médiách (v novinách, rozhlase, televízii ap.).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 14. februára 2018.

Aktualita [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktualita