aktívny žiarič

Text hesla

aktívny žiarič — časť anténového systému bezprostredne spojená s prívodom elektromagnetickej energie zo zdroja (→ anténový žiarič). Aktívnym žiaričom napr. v Yagiho anténe je polvlnový dipól.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktívny žiarič [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivny-ziaric