aktívny transport

Text hesla

aktívny transport — jeden z možných mechanizmov vstrebávania liečiv. Vyznačuje sa pohybom liečiva cez membránu proti koncentračnému gradientu (→ gradient). Na rozdiel od pasívnej difúzie je to proces spotrebujúci energiu. Týmto spôsobom sa vstrebávajú aminokyseliny, niektoré cukry, čiastočne aj vo vode rozpustné vitamíny. Aktívny transport sa predpokladá s veľkou pravdepodobnosťou pri liečivách, ktoré sú týmto látkam chemicky blízke.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktívny transport [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivny-transport