aktívny filter

Text hesla

aktívny filter — druh elektrického filtra, ktorý sa skladá z pasívnych obvodových prvkov (rezistory R, kondenzátory C, cievky L) a aktívnych prvkov (zosilňovače). Aktívne filtre obsahujúce len prvky R a C kombinované s aktívnymi prvkami sa nazývajú aktívne filtre RC. Použitím aktívnych prvkov sa získa vyššia kvalita filtrov tak, že jednotlivé články filtrov spojené v kaskáde prenášajú signál len jedným smerom – od vstupu k výstupu. Pasívne filtre prenášajú signál obidvoma smermi, takže ich články sa ovplyvňujú aj spätne.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. novembra 2017.

Aktívny filter [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivny-filter