aktívna anténa

Text hesla

aktívna anténa, elektronická anténa — typ vysielacej aj prijímacej smerovej antény skladajúci sa z niekoľkých žiaričov napájaných cez aktívne dvojbrány s predpísanou amplitúdovou a fázovou frekvenčnou charakteristikou, čím sa zabezpečuje správne fázovanie týchto žiaričov, a tým aj požadovaná smerová charakteristika.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. novembra 2017.

Aktívna anténa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktivna-antena