aktíva

Text hesla

aktíva [lat.] — akákoľvek hodnota (peniaze, akcie ap.) vo vlastníctve jednotlivca, domácnosti alebo firmy;

1. súhrn majetku a pohľadávok vo vlastníctve ekonomického subjektu (investičný majetok, zásoby, peňažné prostriedky, pohľadávky, cenné papiere, realizovateľná hodnota firmy, goodwill a ďalšie aktíva);

2. v účtovníctve ľavá strana súvahy (bilancie) firiem vyjadrujúca stav imania (majetku).

Zverejnené v auguste 1999.

Aktíva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktiva