aktív

Text hesla

aktív [lat.] — pracovná schôdzka. V minulosti sa v socialistických krajinách konali aktívy členov alebo funkcionárov komunistickej strany, odborov a organizácií, pomocou ktorých sa komunistická strana a vláda snažili aktivizovať ich činnosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Aktív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aktiv