akrálny

Text hesla

akrálny [lat.] — anat. ležiaci na odľahlom okraji tela, vzdialený; vyčnievajúci nad povrch tela (nos, uši, brada, ruky, nohy).

Zverejnené v auguste 1999.

Akrálny [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akralny