akordant

Text hesla

akordant [fr.] — robotník pracujúci v akorde (v úkole); aj označenie malého podnikateľa, obyčajne v stavebníctve (napr. vo Švajčiarsku).

Zverejnené v auguste 1999.

Akordant [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akordant