akontácia

Text hesla

akontácia [tal.], avans, preddavok — platba vopred, zálohová platba celej ceny alebo časti kúpnej ceny dodávky v tuzemskom platobnom styku, a najmä v medzinárodnom obchode. Akontáciu požadujú vývozcovia, ak dodávajú výrobok s dlhou výrobnou lehotou a zo záloh financujú náklady, ktoré dovtedy vznikli výrobcovi (dodávky stavieb a investičných celkov ap.); používa sa aj v prípadoch, keď si dovozca chce zaistiť dodávku pred konkurenciou, príp. ako platobná podmienka vynútená vývozcom a akceptovaná dovozcom. Využíva sa napr. aj pri lízingových obchodoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Akontácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akontacia