akolyta

Text hesla

akolyta [gr.] — podľa kánonického práva v rímskokatolíckej cirkvi do 1972 bohoslovec s najvyšším svätením spomedzi 4 nižších svätení vykonávajúci pomocné úkony pri liturgii. Službou akolytu môžu byť poverení aj muži laici.

Zverejnené v auguste 1999.

Akolyta [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akolyta