Akiba ben Jozef

Text hesla

Akiba ben Jozef, aj Akiva ben Jósef, asi 50 Lúd – okolo 132 Caesarea (Caesarea Palestinae) — židovský učenec, jeden z najvýznamnejších tanaitov, nazývaný otcom talmudistického judaizmu. Na dve tisícročia určil smer rabínskeho judaizmu (→ judaizmus). O jeho živote rozpráva množstvo legiend. Z jeho školy vyšli viacerí významní rabíni, hagada hovorí o 12-tis. žiakoch. Jeho účasť na povstaní Bar Kochbu nie je hodnoverne doložená. Podstúpil mučenícku smrť za nedodržanie Hadriánovho ediktu, ktorý zakazoval plnenie príkazov židovského náboženstva a vyučovanie. Autor mnohých sentencií (mišnajot), ktorých hlavnou témou bola skromnosť.

Zverejnené v auguste 1999.

Akiba ben Jozef [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akiba-ben-jozef