Akčný program utvorenia Nového medzinárodného ekonomického poriadku

Text hesla

Akčný program utvorenia Nového medzinárodného ekonomického poriadku — jeden z 3 základných dokumentov prijatých 1974 na pôde OSN (ďalšie dokumenty: Deklarácia o utvorení Nového medzinárodného ekonomického poriadku, Charta hospodárskych práv a povinností štátov); dokumenty vyjadrujú koncepciu zásadnej prestavby existujúceho systému ekonomických vzťahov; → Nový medzinárodný ekonomický poriadok.

Zverejnené v auguste 1999.

Akčný program utvorenia Nového medzinárodného ekonomického poriadku [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcny-program-utvorenia-noveho-medzinarodneho-ekonomickeho-poriadku