akčná turbína

Text hesla

akčná turbína, rovnotlaková turbína — spoločné pomenovanie rovnotlakovej parnej turbíny a rovnotlakovej vodnej turbíny.

Text hesla

akčná turbína, rovnotlaková turbína — spoločné pomenovanie rovnotlakovej parnej turbíny a rovnotlakovej vodnej turbíny.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

Akčná turbína [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-11-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcna-turbina