akciový index

Text hesla

akciový index — indikátor vývoja cien (burzových kurzov) akcií (cenných papierov) na akciovom trhu (burze cenných papierov). Predstavuje štatistickú veličinu, ktorá odráža zmeny v portfóliu zastúpených cenných papierov v indexe. Väčšinou sa používa vážený aritmetický priemer jeho jednotlivých cenných papierov a ich cien. Konštrukcia akciového indexu zodpovedá určitým matematicko-štatistickým algoritmom. Zostavuje sa z vybraných akcií celého trhu (All Share) alebo sa špecializuje podľa odvetvového princípu, resp. investičnej stratégie. Konštrukcia indexu môže byť na princípe trhovej kapitalizácie (cena akcie × trhový podiel), pričom vedúce miesto v indexe majú firmy s najvyššou trhovou kapitalizáciou, alebo na princípe tzv. cenového váženia, alebo najvyššej ceny, čo znamená, že vedúce postavenie majú firmy s najvyššou cenou akcie na trhu. Zmiešaná konštrukcia indexu je zriedkavá. Najvýznamnejšie a zároveň najstaršie svetové akciové indexy sú Dow Jones Industrial Average 30 (DJIA 30) a Standard and Poor´s 500 (S and P 500) v USA, NIKKE 225I v Japonsku, DAX v Nemecku, FTSE 100 v Spojenom kráľovstve. Eurozóna má osobitný index EUROSTOXX 50. Slovenský akciový trh reprezentuje akciový index SAX.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 11. januára 2018.

Akciový index [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akciovy-index