akciová kniha

Text hesla

akciová kniha, účastinná kniha — zoznam vlastníkov akcií na meno s presnými údajmi o ich názve, resp. o mene, stave a sídle (bydlisku); vedený aj vo forme súpisu akcií na majiteľa, ale len s údajmi o číslach akcií a s prípadnými poznámkami o dôležitých zmenách (umorenie, splatenie ap.).

Zverejnené v auguste 1999.

Akciová kniha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-19 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akciova-kniha