akciová dividenda

Text hesla

akciová dividenda — dôchodok vyplácaný akcionárovi formou emisie dodatočných akcií, nie v hotovosti. Ak chce firma postupovať týmto spôsobom, musí previesť fondy z čistých ziskov na svoj kapitálový účet. Pre firmu je tento typ dividendy výhodný, pretože nedochádza k úbytku peňažných prostriedkov.

Zverejnené v auguste 1999.

Akciová dividenda [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akciova-dividenda