akciová banka

Text hesla

akciová banka — peňažná a úverová inštitúcia s kapitálom tvoreným vkladmi účastníkov (akcionárov). Jej obchodná organizácia kombinuje prvky spoločnosti a partnerstva. Je najrozšírenejšou formou bánk vo vyspelých krajinách (u nás napr. Československá obchodná banka, a. s.). Súkromní podnikatelia sa nákupom bankových akcií usilujú výhodnejšie umiestniť peňažný kapitál, pretože vyplatené dividendy sú často oveľa vyššie ako bežná úroková sadzba, a navyše získavajú aj rastom kurzu akcií. V niektorých prípadoch sa však sleduje záujem ovplyvniť rozhodovanie banky s cieľom uľahčiť si prístup k úveru.

Zverejnené v auguste 1999.

Akciová banka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akciova-banka