akcidenčné písmo

Text hesla

akcidenčné písmo — písmo používané na sadzbu príležitostných tlačovín (akcidencií), inzerátov, ako aj titulkov v novinách a časopisoch. Povaha písma korešponduje s poslaním a obsahom textu, má najrozmanitejšie rezy a svojráznu kresbu. Patria sem svetlé, úzke alebo široké písma s jemnou alebo s výraznou kresbou. Okrem klasických typov (tučná antikva, egyptienka, grotesk, písané, lomené a zdobené písma) sa používajú aj novodobé, módne typy písma, ktoré však podliehajú charakteru a vkusu doby, v ktorej vznikli.

Zverejnené v auguste 1999.

Akcidenčné písmo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-15 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcidencne-pismo