akcelerogram

Text hesla

akcelerogram [lat. + gr.] — časový záznam zrýchlenia pohybu pôdy spôsobeného šírením seizmických vĺn v Zemi. Skutočné zrýchlenie pohybu pôdy možno merať akcelerometrom; možno ho aj približne numericky vypočítať. Výsledkom je syntetický akcelerogram – seizmogram.

Zverejnené v auguste 1999.

Akcelerogram [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akcelerogram