akceleračný princíp

Text hesla

akceleračný princípekon. jav vyjadrujúci skutočnosť, že zmeny v dopyte po spotrebných predmetoch vyvolávajú väčšie zmeny v dopyte po výrobných prostriedkoch. Akceleračný princíp odhalil 1913 francúzsky ekonóm A. Aftalion a 1917 naň poukázal americký ekonóm J. M. Clark. Podľa akceleračného princípu rast dopytu po spotrebných predmetoch vyvoláva viac ako proporcionálny dopyt po výrobných prostriedkoch (investíciách) a spomalenie rastu dopytu po spotrebných predmetoch vedie k znižovaniu dopytu po výrobných prostriedkoch. Teda dopyt po výrobných prostriedkoch sa mení podľa zmeny rytmu v dopyte po spotrebných predmetoch. V kombinácii s javom multiplikátora prispieva akceleračný princíp k objasneniu analýzy ekonomických cyklov a odhaľuje hlavnú úlohu investícií v ekonomike.

Zverejnené v auguste 1999.

Akceleračný princíp [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akceleracny-princip