akauzalizmus

Text hesla

akauzalizmus [gr. > lat.] — filoz. prístup, podľa ktorého sú možné nepríčinné javy, t. j. javy príčinne nepodmienené. Predpokladať akauzálne javy znamená nahrádzať objektívne príčinné súvislosti ľubovoľne konštruovanými fantastickými javmi, zázrakmi.

Zverejnené v auguste 1999.

Akauzalizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akauzalizmus