akatafázia

Text hesla

akatafázia [gr.] — neschopnosť, prípadne znížená schopnosť vyjadriť myšlienku súvislou vetou. Prejavuje sa najmä neschopnosťou tvoriť správne väzby. Niekedy sa vyskytuje u sluchovo postihnutých detí. Verbálna (slovná) akatafázia je neschopnosť nájsť vhodný výraz. Postihnutý sa často vyjadruje opisom (namiesto voz – to, čo ide).

Zverejnené v auguste 1999.

Akatafázia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akatafazia