Akasofu, Syun-Ichi

Text hesla

Akasofu, Syun-Ichi, 4. 12. 1930 Saku, prefektúra Nagano — americký geofyzik japonského pôvodu. Od 1958 pôsobil v geofyzikálnom ústave univerzity na Aljaške. Vypracoval teoretické základy elektrodynamiky magnetosféry. Prehĺbil poznatky o dynamike procesov v systéme slnečný vietor – magnetosféra – ionosféra, o disipačných procesoch v magnetosfére a ich energetike, o rozložení magnetosféricko-ionosférických prúdov a ich diagnostike. Monografia Fyzika vzťahov Slnko Zem (Solar – Terrestrial Physics, 1972), ktorú vypracoval spolu s S. Chapmanom, sa stala základnou učebnicou v oblasti fyziky vzťahov Slnko – Zem. Autor práce Polárne a magnetosférické búrky (Polar and Magnetospheric Substorms, 1968) a i.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 4. januára 2017.

Akasofu, Syun-Ichi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akasofu-syun-ichi