Akakios Konštantínopolský

Text hesla

Akakios Konštantínopolský, lat. Acacius, ? – 489 — konštantínopolský patriarcha (od 471). Na jeho podnet byzantský cisár Zeno vydal 482 edikt Henotikon zameraný na prekonanie sporov medzi nasledovníkmi učenia chalcedónskeho koncilu zo 451 (ortodoxiou) a miafyzitizmom (→ monofyzitizmus). Keďže formulácia Henotikonu bola nejasná a nevyslovoval sa jednoznačne za chalcedónske vyznanie viery ani proti nemu, pápež Félix III. (II.) na synode v Ríme 484 Akakia pre jeho ústupky voči miafyzitizmu exkomunikoval. Nato Akakios vyňal pápežovo meno zo svojho diptychu. Tým sa začala akakiovská schizma, ktorá na 35 rokov rozdelila záp. a vých. cirkev. Skončila sa až po Akakiovej smrti, keď 519 konštantínopolský patriarcha Ján II. Kapadócky (†520, v úrade 518 – 520) znova formálne uznal chalcedónsky koncil.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 30. mája 2018.

Akakios Konštantínopolský [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akakios-konstantinopolsky