Akai, Krištof

Text hesla

Akai, Krištof, aj Akkay, 25. 3. 1706 Súľov-Hradná, okres Bytča – 28. 3. 1766 Kláštor pod Znievom, okres Martin — filozof, náboženský spisovateľ, člen jezuitského rádu. Študoval na gymnáziu v Trenčíne a na univerzitách v Trnave a Košiciach, kde pôsobil aj ako profesor filozofie. Neskôr predstavený kláštora v Kláštore pod Znievom. Jeho ústredné dielo Kozmografia (Cosmographia, seu philosophica mundi descriptio, 1737) obsahuje poznatky z vtedajšej astronómie a fyziky. Nasledovník stredovekej scholastiky, odporca moderných prírodných vied, proti ktorým staval citáty z Biblie a z diel cirkevných autorov. Zástanca geocentrického svetonázoru a antického učenia o štyroch prvkoch.

Zverejnené v auguste 1999.

Akai, Krištof [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-22 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akai-kristof