akaganéit

Text hesla

akaganéit [jap.], β-Fe3+(O,OH,Cl) — minerál, hydroxid-oxid železitý v modifikácii β. Kryštalizuje v monoklinickej sústave. Vytvára mikroskopické tabuľky. Vznikol pri rozklade pyrotínu na ložisku limonitu pri Akagané v prefektúre Iwate v Japonsku.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 5. januára 2017.

Akaganéit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akaganeit