akademik

Text hesla

akademik [gr.] —

1. stúpenec Platónovej filozofickej školy;

2. člen akadémie ako vedeckej inštitúcie volený z radov vedcov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj vedného odboru;

3. zastarané pomenovanie študenta vysokej školy.

Zverejnené v auguste 1999.

Akademik [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademik