akademická štvrťhodinka

Text hesla

akademická štvrťhodinka — zvyk, podľa ktorého je možné začať vysokoškolskú prednášku alebo iné akademické podujatie do štvrť hodiny od času, ako bolo určené (cum tempore); opak: bez akademickej štvrťhodinky, presne načas (sine tempore).

Zverejnené v auguste 1999.

Akademická štvrťhodinka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademicka-stvrthodinka