Akademia Zamojska

Text hesla

Akademia Zamojska, aj Akademia Zamoyska, lat. Hippaeum Zamoscianum — súkromná vysoká škola humanistického zamerania založená 1595 v Zamośći v Poľsku kancelárom a veľkým korunným hajtmanom Janom Zamojským (aj Zamoysky, *1542, †1605), ktorý bol jej donátorom. Patrila k významným intelektuálnym centrám poľsko-litovskej únie; tretia najvýznamnejšia akadémia po Jagelovskej (1364) a Vilniuskej (1579) univerzite. Mala tri fakulty: filozofickú, lekársku a právnickú, prednášalo sa v latinčine a gréčtine. Spočiatku na nej študovali najmä mladí šľachtici, neskôr aj mešťania. Zatvorená 1784.

Zverejnené v auguste 1999.

Akademia Zamojska [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-13 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademia-zamojska