Akadémia výtvarných umení

Text hesla

Akadémia výtvarných umení, čes. Akademie výtvarných umění v Praze, AVU — verejná vysoká umelecká škola v Prahe, najstaršia výtvarná škola v Českej republike. Poskytuje vzdelávanie prevažne formou ateliérovej výučby (2017 mala 20 ateliérov) v magisterských a doktorandských vysokoškolských programoch v oblasti výtvarného umenia (maliarstvo, sochárstvo, grafika), architektúry, nových médií, ako aj reštaurovania výtvarných a architektonických diel a uskutočňuje vedeckú i umeleckú tvorivú činnosť.

AVU nadviazala na činnosť umeleckého učilišťa (kresliarskej akadémie), ktoré 1799 založila Společnost vlasteneckých přátel umění v Prahe (1796). Kresliarska akadémia začala svoju činnosť 1800, čoskoro sa rozšírila o školu krajinomaľby a grafickú dielňu, neskôr sa tam vyučovali aj teoretické predmety a krátko i architektúra. K významným učiteľom patrili J. Mařák, Vojtěch Hynais a V. Brožík, ktorý založil sochársku školu (pod vedením J. V. Myslbeka). Od 1896 bola AVU v správe štátu, 1910 tam bola založená grafická škola M. Švabinského, ktorá 1926 získala štatút vysokej umeleckej školy, 1945 Bohuslav Slánský (*1900, †1980) založil školu reštaurovania maliarskych výtvarných diel. R. 1990 bola AVU zreformovaná, pribudli nové ateliéry (intermediálny a konceptuálny ateliér, ateliéry socha-inštalácia a kresba), škola reštaurovania výtvarných sochárskych diel, škola nových médií (1991) a neskôr ďalšie umelecké ateliéry. Od 1999 pôsobí ako škola univerzitného typu. Do otvorenia VŠVU v Bratislave (1949) študovalo na AVU viac ako 70 slovenských študentov, napr. F. Draškovič, V. Ihriský a Ľ. Ilečko.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 8. decembra 2017.

Akadémia výtvarných umení [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akademia-vytvarnych-umeni