akád

Text hesla

akád, acadien — geol. stredný stupeň (vek) kambria najmä v baltsko-atlantickej paleozoogeografickej provincii. V Škandinávii bol detailnejšie rozčlenený podľa vedúcich skamenelín najmä druhov trilobitov rodu Paradoxides, preto sa nazýva aj paradoxidový stupeň. Nazvaný podľa kraja Acadia na pobreží Atlantického oceána v USA.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 9. januára 2017.

Akád [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/akad