Airyho hypotéza izostázie

Text hesla

Airyho hypotéza izostázie [éri-] — teória vysvetľujúca rozloženie hmôt v zemskej kôre na základe hydrostatickej rovnováhy: jednotlivé platne tvoriace zemskú kôru majú rovnakú priemernú hustotu, ponárajú sa však rôzne hlboko do ťažšieho plastického podložia, na ktorom plávajú. Vyššie platne sa ponárajú najhlbšie a naopak. Hydrostatická rovnováha nastáva na ploche rovnakého tlaku (kompenzačná izostatická plocha) nachádzajúcej sa v hĺbke, do ktorej siaha najviac ponorená platňa. Nazvaná podľa G. B. Airyho.

Zverejnené v auguste 1999.

Airyho hypotéza izostázie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/airyho-hypoteza-izostazie