AIRAC

Text hesla

AIRAC, angl. Aeronautical Information Regulation and Control — informačný systém, ktorého cieľom je v predstihu publikovať informácie o okolnostiach spôsobujúcich významné zmeny v leteckej prevádzke. Je založený na spoločných dátumoch účinnosti.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 1. decembra 2017.

AIRAC [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-01-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/airac