ainský jazyk

Text hesla

ainský jazyk, ainčina, aj ainuský jazyk, ainuština, ainsky ainu itak — jazyk Ainuov. Najčastejšie zaraďovaný do paleoázijského spoločenstva, kam patrí najmä z územného a etnického hľadiska. Jeho genetické zväzky zostávajú nevyjasnené. Je to polysyntetický jazyk (najmä jazyk tradičnej literatúry). Ainuovia ho už v bežnom živote nepoužívajú, hoci niekoľkí ho ešte čiastočne ovládajú. Na ostrove Hokkaido, kde sa udržali zvyšky Ainuov, v poslednom čase vzrastá záujem o oživenie ainskej (ainuskej) kultúry a jazyka.

Zverejnené v auguste 1999.

Ainský jazyk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ainsky-jazyk