ainské náboženstvo

Text hesla

ainské náboženstvo — animistické náboženstvo. Ainuovia verili, že každý tvor alebo predmet má dušu (kamui), verili aj v neurčitú najvyššiu bytosť, ktorá stvorila svet, nebola však predmetom osobitného kultu. Tento boh stvoril kultúrneho hrdinu Ajojna, ktorý im dal základné znalosti potrebné pre život. Panteón tvoria duchovia rôznych druhov zvierat, predovšetkým medvede a kosatky, ktoré pokladali za hlavné pozemské a morské božstvá. Významné miesto mal rituál medvedej slávnosti. Kult hada sa spájal so ženským božstvom Slnka.

Zverejnené v auguste 1999.

Ainské náboženstvo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ainske-nabozenstvo