AIN

Text hesla

AIN, špan. Agencia de Información Nacional — kubánska národná spravodajská agentúra so sídlom v Havane založená 1974. R. 2015 zmenila názov na ACN, Agencia Cubana de Noticias (Kubánska tlačová agentúra).

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 15. februára 2018.

AIN [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-16 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ain-1