aikinit

Text hesla

aikinit [gr.], PbCuBiS3 — minerál, komplexný sulfid olova, medi a bizmutu, hlavný člen aikinitového radu. Kryštalizuje v rombickej sústave. Vytvára celistvé agregáty alebo ihlicovité a stĺpcovité kryštály. Je tmavoolovenosivý alebo medený, nepriehľadný, má kovový lesk. Hlavné nálezisko Beriozovsk na Urale (Rusko). Na Slovensku bol aikinit vo forme ihličkovitých kryštálikov zistený aj v nerastnej výplni hydrotermálnych žíl pri Slovinkách.

Zverejnené v auguste 1999. Aktualizované 10. januára 2017.

Aikinit [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aikinit