Aigisthos

Text hesla

Aigisthos, genitív Aigistha — v gréckej mytológii syn mykénskeho kráľa Thyesta, synovec a vrah mykénskeho kráľa Atrea, bratanec a vrah neskoršieho mykénskeho kráľa Agamemnóna. Po dlhoročnom boji o mykénsky trón získal vládu Agamemnón, ktorý pomstil otcovu smrť zavraždením Thyesta. Aigisthos sa s ním naoko zmieril, ale nevzdal sa pomsty za smrť svojho otca. Počas Agamemnónovej neprítomnosti (velil Achájcom vo vojne proti Tróji) zviedol jeho manželku Klytaimnéstru. Keď sa Agamemnón vrátil, Aigisthos a Klytaimnéstra ho počas hostiny na počesť návratu zavraždili. Aigisthos sa stal kráľom v Mykénach a vládol 7 rokov. Agamemnónovu smrť pomstil Orestés, ktorý Aigistha i svoju matku Klytaimnéstru zabil. V gréckej literatúre je Aigisthos záporným hrdinom antických tragédií (o. i. 1. časť Aischylovej trilógie Oresteia, 458 pred n. l.).

Zverejnené v auguste 1999.

Aigisthos [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/aigisthos