ahu

Text hesla

ahu — polynézske pomenovanie posvätného kultového miesta. Na jednotlivých ostrovoch malo rozličnú podobu; často vybudované z tesaných kameňov.

Zverejnené v auguste 1999.

Ahu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ahu